Planutvalget
07.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Botnkrona

Møtedokument
Delegerte vedtak - Møte i Fast utvalg for plansaker den 07.06.2019
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Fast utvalg for plansaker den 07.06.2019
01 Klagebehandling - Motorferdsel i utmark - Transport til hytte på 29/21, Botn - Alstahaug
02 Klagebehandling - Gebyr - Oppmåling - Alstahaug
Saksliste - Møte i Fast utvalg for plansaker den 07.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Fast utvalg for plansaker den 07.06.2019
Presentasjon vedr. kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2019 1. gangsbehandling - Detaljregulering for industriområde Slipen Vis (12) Vis Vis (3)
10/2019 Andregangsbehandling av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023 Vis (2) Vis Vis (3)
11/2019 Forslag til områderegulering for Stamnesmarka øvre Planid 20140050 1. gangs behandling Vis (5) Vis
12/2019 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Torggården i tilknytning til ombygging/påbygg på bolig-/forretningsbygg på Torget 1, gnr. 37, bnr. 197 Vis (6)
13/2019 Klagesak - Fradeling av grunneiendom Vis (16)