Eldrerådet
27.11.2018 kl. 10:00 - 12:00
Botnkrona, Rådhuset

Møtedokument
Innkalling.pdf
Referat.pdf
Tegning plan 2.pdf
Tegning plan 1.pdf
Presentasjon nytt sykehjem Eldrerådet.pdf

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling