Eldrerådet
23.05.2019 kl. 11:00 - 13:30
Fellesmøte i Leirfjord for eldrerådene i HALD

Møtedokument
Invitasjon til felles møte for eldrerådene i HALD - 23. mai 2019.PDF

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling