Eldrerådet
17.10.2018 kl. 10:30 - 00:00
Gamle Bjørn skole, Skoleveien 5, 8820 Dønna

Møtedokument
felles eldrerådsmøte 17.10.18.pdf
Referat fra fellesmøte

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling