Anrop sendes direkte til den av brukerens faste hjelpere som er nærmest, og som er tilgjengelig. Hjelperen får da mulighet for å snakke med brukeren gjennom trygghetsalarmen og kan vurdere hva som er brukerens behov.

Alle som bruker trygghetsalarmen har fått montert elektroniske dørlåser på ytterdøren, og hjemmetjenesten åpner døren med sin mobiltelefon. Det sparer tid når de ansatte ikke lenger må innom på kontoret for å hente nøkler. Nøkler kommer ikke på avveie og hjelperen kommer seg inn selv om innringer har falt eller er ute av stand til å åpne selv. Alle besøk fra hjemmebaserte tjenester blir logget.

Slik fungerer det:

  1. Bruker trykker på alarmknappen og de ansatte i Hjemmetjenesten mottar alarmen på sine telefoner.
  2. Hjemmestjenesten ringer opp gjennom trygghetsalarmen, og kommer til beboer ved behov.
  3. Hvis det ikke svarer på oppringningen vil en ansatt i Hjemmetjenesten komme hjem til bruker.
  4. Med alarmen får Hjemmetjenesten opplysninger om navn, adresse, dato og klokkeslett for utløst alarm. Alle utløste alarmer registreres i beboers elektroniske pasientjournal.

Både ansatte og bruker er fornøyde med det nye systemet. Bruker kan bevege seg utendørs og samtidig føle trygghet ved å kunne tilkalle hjelp ved behov.