Søknad om akvakultur av torsk i Alstahaug kommune i Nordland

Søker: Norwegian Cod Company AS org. nr. 826 336 552

Søknaden gjelder: Ny lokalitet for oppdrett av torsk

Søkt størrelse: 1560 tonn MTB Lokalitet: Svinøya

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º57,257` Ø 12º23,076`

                       Midtpunkt fôringsflåte N 65º57,210` Ø 12º23,436`

Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen.

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.