Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren. 

Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse. 

Prisen er på kr 50 000. 

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i Fylkestingets kulturkomite, samt fylkesråden for kultur. Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember måned. 

Forslagene sendes innen 1.november d.å. til: 

Nordland fylkeskommune 
Kultur, miljø og folkehelse Fylkeshuset, 
8048 Bodø 

eller post@nfk.no