Det er reist navnesak på følgende stedsnavn i Alstahaug kommune:

  • Kalvberghaugen/Kalberghaugen/Kaldberghaugen

Navnet betegner en ås ved Tjøtta. Sakspapirene ligger til innsyn på Rådhuset.

Innspill sendes Alstahaug kommune, merket med saksnr 15/1093, innen 30.06.2015