På denne siden vil referat fra møter i områdeutvalgene bli publisert.

Vedtekter for områdeutvalg i Alstahaug kommune

Sandnes områdeutvalg

02.12.11

Søvik/Hamnes områdeutvalg

23.11.11

Bærøyvågen områdeutvalg

01.11.11

Tro Områdeutvalg

05.12.11

Mindland områdeutvalg

07.12.11

Austbø/Hestøy/Blomsøy områdeutvalg

30.11.11

Tjøtta/Offersøy områdeutvalg:

06.12.11 PDF document ODT document

30.11.11 PDF document ODT document