Det er registrert mange mørke gatelys i Sandnessjøen og distriktet denne høsten. Årsaken til at disse lysene ikke har blitt reparert, er at det er svært mange gamle anlegg der utstyr som armaturer og lyspærer har gått ut av produksjon og at alle lagre i Norge er tømt.

Dette henger sammen med et EU-direktiv fra 2009 om at alle slike anlegg der det brukes miljøskadelige kvikksølvpærer og PCB-holdige deler i armaturer, skal fases ut og erstattes med miljøvennlige komponenter.

Som erstatning for disse ønsker Alstahaug kommune å etablere LED-lys. Dette er imidlertid en kostbar investering. De siste årene har kommunen skiftet ut ca 20% av alle lys til LED og høytrykkslamper (gule og hvite lys). For å dekke hele behovet, ca 2000 lyspunkt, er det nødvendig med millioninvestering noe som er spilt inn i budsjettsammenheng.

Inntil det blir avklaring på økonomien vil alle mørke punkt der det er gamle pærer og armaturer forbli mørke, i hvert fall til utpå nyåret en stund.