Den nye versjonen av minsak.no er tilpasset bruk på mobiltelefon. Den har også fått ett mer moderne uttrykk. Nettadressen er:

https://minsak.no/

Hensikten med portalen er å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til å komme frem med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen bør ta tak i.