Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i andre halvår 2013. Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc., men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø.

Søknadsfrist 1. oktober 2013.

Ytterligere opplysningen kan fås hos utvalgets leder, fylkesråd Tove Mette Bjørkmo, tove.mette.bjorkmo@nfk.no eller sekretariat: trygve.hansen@vegvesen.no

T: 916 03 230.

Vil du lese mer? Trykk på bildelenken under:

203_DesignFrontSkinBildeToppNavn.gif