Hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettsaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt en til tre ganger i året. De fleste rettssaker varierer fra en til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Alstahaug tingrett og lagmannsretten innebærer at du er en eller en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Se film om å være meddommer 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Alstahaug kommune. Noen av disse kravene er at

·         du er folkeregistrert i Alstahaug kommune
·         du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
·         du snakker og forstår norsk
·         du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.
·         utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn.
·         utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt vandelskontroll

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer i Alstahaug kommune i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse her, innen 24. mars 2020.

Meld din interesse for å bli meddommer

Hvis du allerede er meddommer, men ikke lenger ønsker å være meddommer må du gi beskjed her. Om du vil fortsette som meddommer trenger du ikke gjøre noe – da blir du automatisk registrert for neste periode.

Mer informasjon

Les mer på domstolen.no