Ungdomstjenesten i Alstahaug skal gi et fritidstilbud for ungdom i alderen 13 til 18 år. 

Ansatte:

Annelèn Terjesdatter Smedstad, Tlf. 912 48 878

Per Olav Johansen

Leif Henning Welde Grønli