Leger på legevakta

Her finner du e-post adresse til legene på legevakta. Klikk på navnet til legen du vil skrive e-post til.

Øyvind Gaupen
Jon Sivertsen
Kristian Songøygard
Marianne Valnes
Morten Holmen
Reidun Hansen
Thor Bredvold
Torbjørn Uhre

Andreas Uhre