Vi søker deg som er engasjert, lærevillig og som er interessert i arbeidsfeltet. I tillegg ønsker vi personer som er:
  • Pliktoppfyllende
  • Arbeidsomme 
  • Positive
Søkere må ha godkjent eksamen fra grunnkurs og videregående kurs innen fagfeltet. Som lærling blir man midlertidig ansatt i Alstahaug kommune på vanlige kommunale vilkår. 
Det kan være aktuelt med intervju. 
Personlig egnethet vil bli vurdert. 
 
Den som tilsettes som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget må levere politiattest før tiltredelse. 
 
Søknadsprosedyre
Søknad med vedlegg sendes til post@alstahaug.kommune.no
Dersom du trenger hjelp med søknaden eller flere opplysninger kan du henvende  deg til Irene Olsen, tlf 75 07 50 62 eller på mail irene.olsen@alstahaug.kommune.no
 
Søknadsfrist: 09.04.2019
 
Foto: Sandnes barnehage