Lånerett

Alle kan låne bøker og andre medier gratis. Brudd på bibliotekets lånereglement kan føre til tap av låneretten.

Lånekort

Det kreves legitimasjon ved utstedelse av lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
Institusjoner registreres på institusjonens navn samt en ansvarsperson.
Bare personer over 15 år kan registrere e-post adresse.
Lånekort eller legitimasjon skal tas med ved lån.

Låneren må umiddelbart melde fra til biblioteket ved:     
- Adresseforandring
- Endring/ opphør av e-post adresse
- Tap av lånekort
Nytt kort skrives ut i henhold til gjeldende gebyrsatser.

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Unntak: språkkurs: 2 måneder, video/ DVD: 1 uke.
Et lån kan fornyes inntil 3 ganger dersom materialet ikke er reservert for andre.
Unntak: språkkurs kan ikke fornyes.
Dersom lånetiden ikke overholdes, påløper purregebyr etter vedtatte satser.
I spesielle tilfeller kan utvidet lånetid avtales.

Ansvar

Lånekortet er personlig, og låner er ansvarlig for alt som lånes på hennes/hans kort. Tapt eller skadet materiale må erstattes. Erstatningsgebyr innkreves etter vedtatte satser.

Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på avspillingsutstyr.

Reservering

Utlånt materiale kan reserveres.  
Lån fra andre bibliotek
Bøker, artikler og mikrofilmer som biblioteket ikke eier, kan som regel lånes fra andre bibliotek.
Eierbiblioteket fastsetter lånetid, bruk og muligheter for fornyelse.

Særlige regler

Video lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av video følger filmens anbefaling.

Gebyrer ved Ytre Helgeland Bibliotek
Nytt lånekort   kr. 25.-
1. purrebrev
    kr. 20,-
2. purrebrev    kr. 40,-

STØRRELSE PÅ ERSTATNINGSKRAV 

Faglitteratur
kr. 500,-
Skjønnlitteratur
kr. 350,-
Barnebøker
kr. 250,-
Tegneserier 
kr. 100,-
Video og DVD
kr. 400,-
Mikrofilm
kr. 500,-
Språkkurs
kr. 800-
Lydbøker, barn
kr. 400,-
Lydbøker, voksne
kr. 500,-
Lydbøker, utenlandske
kr. 500,-
Lydbøker, enkeltkassetter og Cd-plater
kr. 120,-
Tidsskrifter
kr.   75,-
Musikk CD
kr. 200,-
CD-rom
kr. 300,-