I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland
Søker: Equimar AS org. 921 216 203
Søknaden gjelder: Klarering av ny lokalitet
Søkt størrelse: 800 da
Lokalitet: Slåtterøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º54,370` Ø 12º16,393`
Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no


Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Følgebrev
Anlegg i kommuneplanen
Annen aktivitet i området
Beskrivelse av dyrkningteknologi
Internkontroll og beredskapsplan
Konsesjonsområde i topografikart
Plantegning stor målestokk
Plantegninger i liten målestokk
Søknasskjema for akvakultur i flytende anlegg
Ytterpunkter og midtpunkt