I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut
til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland
Søker: BioMar org. 937 843 860
Søknaden gjelder: Ny akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 3600 tonn
Lokalitet: Ystøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º46,338` Ø 12º14,899`
Midtpunkt fôringsflåte N 65º46,416` Ø 12º14,906`
Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Følgebrev
Søknad om ny lokalitet
Lisøråsa VannNett-portal
Verneområder rundt Ystøya
Oversikt lokaliteter tilknyttet N-AH-41
Oversikt lokaliteter tilknyttet N-AH-42
Oversikt lokaliteter tilknyttet N-AH-43
Oversikt lokaliteter tilknyttet N-DA-36
Kartuttrekk Yggdrasil - avstand aktive og passive redskap
Verdensarvområde og nasjonal laksefjord
Arter av særlig stor forventet interesse
Kartlagte friluftslivområder verneområder
Ruteområde ved Ystøya og Stakkøya
Vurdering foretrukket led
Strømrapport
Sjøkart Ystøya Yggdrasil - Akvakultur
Plankart - Alstahaug kommune 2016-2022
Olex Rapport Ystøya
Beredskapsplan LetSea
Prosedyre smittebegrensing
Beskrivelse av internkontrollsystemet
C-undersøkelse Ystøya
Forundersøkelse Ystøya
B-undersøkelse Ystøya
Søknad til 1. trinnsbehandling/vurdering av søknad om ny lokalitet, Ystøya, Alstadhaug kommune i Nordland