I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland
Søker: Letsea AS org. 976 253 744
Søknaden gjelder: Ny akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 3600 tonn
Lokalitet: Skarvhammaren
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º50,040` Ø 12º33,237`
Midtpunkt fôringsflåte N 65º49,925` Ø 12º33,324`
Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no 


Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne
lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra
denne kunngjøringen.

Følgebrev
Korrigering av utlysningstekst
Vedlegg