Mowi ASA ønsker å rette opp noen endringer ved anleggets fortøyninger og hjørnekoordinater for fôrflåte som ikke stemmer overens med gjeldende tillatelse.
Anleggets nordvestre koordinat er registrert som 65 51,226N 12 17,368Ø
Det er i ettertid klarlagt at denne koordinaten skal være, og er, 65 51,268N 12 17,368Ø.

Søknad akvakultur Alstahaug i kommune i Nordland
Søker: Mowi ASA
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse:
Lokalitet: Mefaldskjæret
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º51,087` Ø 12º17,232` Midtpunkt fôringsflåte N 65º51,127` Ø 12º17,051`
Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no


Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Søknad og vedlegg