Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap

Kommunen innvilger tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap samt redusere forurensningen fra jordbruket. Tildelingen skjer ut fra kommunens tiltaksstrategier.  I 2019 har Alstahaug kommune fått tildelt kr 170 000,- til SMIL ordningen. Tildelingen skjer fortløpende så først til mølla gjelder. Se tjeneste omtaler for mer om selve søknaden eller ta kontakt. Søknad leveres elektronisk på Altinn.