Kreftkoordinatorens oppgaver er:

· hjelpe med koordinering og tilrettelegging i hverdagen for kreftsyke og pårørende

· å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene

· å være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende

· å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

 

Kreftkoordinatoren har kontorsted på sykehjemmet i Alstahaug.

Telefontid mandag-fredag 10.00 – 12.00 : tlf 94786341