Svar fra Helsedirektoratet juridiske avdeling til Nannestad Kommune:

«Hei, og takk for din henvendelse.

Det er riktig at jeg har besvart en henvendelse fra en representant fra Brun og Blid-kjeden, se vedlegg. Som du ser svarte jeg at dersom solsentre skal kunne åpne igjen fra 27. april må de drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med veileder for frisører, hudpleiere og andre virksomheter med en-til-en kontakt som er utarbeidet av Helsedirektoratet og FHI.

Veilederen har klare føringer og krav til blant annet rengjøring. Helsedirektoratet er ikke enig i solsentrenes tolkning hvis de mener at det er smittevernfaglig forsvarlig og i tråd med veilederen at kunden selv skal være ansvarlig for en forsvarlig hygiene ved bruk av sprayflasker med rensemiddel og tilgjengelig antibac. Vi er derimot enige med FHI som har uttalt at selvbetjente solsentre må ha ansvarlig personale som vasker etter hver enkelt kunde.»