Det er trygt for barn å gå på skolen Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  • Vask hender før dere kommer på skolen.
  • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Vi starter nå skolene med beredskap på gult nivå.

Dette er reglene som gjelder for gult nivå:

  • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.
  • Elevene organiseres i sine vanlige klasser, men kontakten med andre klasser er begrenset.
  • Skolene har styrket renhold
  • SFO åpner med ordinære åpningstider.

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. Den enkelte skole sender ut mer konkret informasjon for ditt barn. Har du spørsmål utover dette  – ta kontakt med din skole.