Avdelinger
RKK
Kontaktliste
FornavnEtternavnTittelArbeidsområdeTelefonMobilE-post
Adis
Manjgo
99 29 24 02
 992 92 402
Eirik
Bangstad
sommerjobb innen park/idrett
 450 98 751
Kolbjørn
Lie
Rektor
75 07 59 52
 452 43 610
Stig
Sørra
Kommunerevisor
75 07 57 84
 902 14 433
Administrasjon - Strategiskledelse
Børge
Toft
Rådmann
75 07 50 02
 928 08 188
Dønna - Dønna omsorgssenter
Jorunn
Østbø
Kjøkkenassistent
Kjøkkenassistent,tilkallingsvikar
 995 98 840
Helse - Ergoterapi
Marion Naustvoll
Rødsand
Ergoterapeut
Tilrettelegger, habiliterer og rehabiliterer
75 07 51 38
 918 58 252
Rita
Ingebrigtsen
Ergoterapaut
75 07 51 30
Helse - Fysioterapi
Glenn André
Pedersen
Fysioterapeut
Fysioterapaut
 908 90 637
Japke
Visser
Psykomotorisk Fysioterapeut
75 07 52 06
Kari
Mentzoni
Spesialfysioterapeut
Fysioterapi, Leder Frisklivssentralen
75 07 52 71
 910 04 141
Solveig
Espeset
Fysioterapeut
75 07 52 72
 902 18 726
Trine Reday
Braseth
Fysioterapeut
Barnefysioterapi
75 07 51 31
 469 43 254
Helse - Helsestasjon
Borghild
Walnum
Helsesykepleier
75 07 51 48
 902 42 441
Heldor B
Johannessen
Sekretær
75 07 51 28
Hilvi
Emilsen
Helsesykepleier
 415 85 660
Lise Marlen
Eriksen
Sykepleier
 415 85 818
Helse - Hjemmebaserte tjenester
Adhanom
Sbhat
Elev
46 72 42 30
 467 24 230
Anita Larssen
Myhre
75 07 52 03
Ann Karin K.
Grimsø
Hjemmehjelp.
97 09 47 63
 970 94 763
Berit
Krokstrand
Spesialhjelpepleier
75 07 51 00
Hjemmesykepleien
Hovednummer
75 07 52 03
Ingebjørg Kristiansen
Kaushik
75 07 52 03
Kristian Alfon
Værnes
Drama student
student
 471 69 909
Laila Steinfjell
Karlsen
Hjelpepleier
PLO
75 07 52 22
Lill Victoria Hammerø
Kristiansen
Spesialsykepleier
75 07 52 03
Mette Karin
Johnsen
Fagleder
fagleder.
75 07 52 22
 906 34 976
Murtaza
Mosavi
48 67 50 68
Sara
Pettersen
Helsefagarbeider
93 87 60 43
Signe Marie
Monsen
 951 23 880
Tone Helen G.
Nyland
Spesialsykepleier
Pleie og omsorg
75 07 52 03
 930 41 115
Zahlgården
Hovednummer
75 07 52 20
Åsheim terrasse
Hovednummer
75 07 52 22
Helse - Hjemmehjelp
Inger Lise
Sørensen
Hjemmehjelp
47 04 22 63
 470 42 263
Vanja- Kristin
Nordvoll
Hjemmehjelp / Hjelpepleier
75 07 52 00
Helse - Legekontor
Andreas
Uhre
Lege
75 07 51 00
Aslaug
Sommerseth
Helsesekretær
75 07 51 00
Barbro
Solvang
Helsesekretær
Sentralbordtjeneste, Resepsjon, pasientmottak, timebestillinger, Laboratorie-og skiftestue, etc
75 07 51 00
Eca
Eninga
Helsesekretær
75 07 51 00
Evy Beate
Andersen
75 07 51 00
Gina Anita
Ravnå
75 07 50 36
Jon
Sivertsen
75 07 51 00
Kristian Moksnes
Songøygard
Lege
75 07 51 00
Marianne
Valnes
Lege
75 07 51 00
 750 75 100
Morten Sandnæs
Holmen
Lege
75 07 51 00
Reidun Margrethe
Moe
Lege
75 07 51 00
Thor
Bredvold
Lege
75 07 51 00
Vera-Mari Berg
Johansen
Helsesekretær
75 07 51 00
Øyvind Bendik
Gaupen
Lege
75 07 51 00
Helse - NAV
Alf-Johnny
Karlsen
Saksbehandler
 412 74 211
Cecilie
Thorkildson-Olsen
Programrådgiver
41 20 40 59
Kjersti Flatøy
Lindgaard
Rådgiver/lærer/formidlingskoordinator ved Sandnessjøen videregående skole
Jobber som yrkes-og sosial rådgiver ved vgs, lærer og formidlingskoordinator.
75 65 33 21
Kristina Volnes
Olsen
Avdelingsleder
Personalansvar, ansvar for KVP, flyktning- og sosialtjeneste, statlige tjenester i hht standard og s
 486 07 070
Lisbeth
Holmen
Konsulent
Arbeidsrettet brukeroppfølging i NAV
40 62 23 83
 406 22 383
Liza
Lien
Assistent
 923 57 833
Randi
Gjelvold
Veileder
 412 74 178
Rune
Grønmo
Veileder
 412 71 938
Siv
Bringsli
41 27 15 30
 412 71 530
Helse - Pleie og omsorg
Aina K. Steinfjell
Karlsen
Avdelingsleder
Ledelse
75 07 52 60
Anette Bøen
Hagen
Saksbehandler Tildelingskontoret
Koordinering, kartlegging og tildeling.
75 07 56 00
 917 28 649
Anne
Lundestad
Avdelingsleder
75 07 52 55
Elin
Johansen
Saksbehandler
75 07 52 50
Eva K.
Lillegaard
Spesialsykepleier
 947 86 341
Hilde
Skoglund
Avdelingsleder
75 07 52 03
 905 17 317
Marte Solfjeld
Pettersen
Avdelingsleder
Sykepleier
75 07 52 45
 483 52 796
Tania Marie
Walen
Enhetsleder
75 07 52 52
 900 93 622
Tildelingskontor
75 07 56 00
Turid
Aaker
Sykepleier og Saksbehandler
Koordinering, kartlegging og tildeling av helse- og omsorgstjenester
75 07 50 48
 482 87 692
Vibeke
Johannessen
Spesialsykepleier
75 07 52 61
 975 61 248
Helse - Psykisk helse og rus
Aina Johansen
Ludvigsen
Spesialsykepleier
75 07 52 34
 917 95 789
Atle Sand
Råstad
Spesialsykepleier
psykisk helsearbeider
75 07 52 33
 915 90 969
Bård
Kristiansen
Konsulent
75 07 52 36
 941 59 208
Grete Forsland
Klæboe
Aktivitør
75 07 52 40
 479 07 280
Hildur Christina
Vesterå
Spesialsykepleier
75 07 52 35
 915 27 115
Kathrine
Sørgård
Psykiatrisk sykepleier
75 07 52 31
 415 85 720
Mariann Larsen
Aspli
Spesialhjelpepleier
75 07 58 15
 901 95 713
Helse - Samfunnsmedisin
Bjørg Ireen
Fønnebø
Fagleder
 415 86 266
Britt Ina
Hals
Avdelingsleder
75 07 51 39
 908 41 310
Eirin Styve
Brinchmann
Saksbehandler
75 07 50 45
Else Heidi
Johansen
Avdelingsleder
75 07 52 32
 991 23 957
Helen Norveig
Johansen
75 06 54 60
Hilde
Johansson
Fagutviklingssykepleier
Forebyggende helsearbeid, helse- og sosialfaglige
 418 04 848
Ingelise
Egelund Edvardsen
Spesialsykepleier
helserådgiver / SLT-koordinator
75 07 50 44
Ingunn
Stemland
Førstekonsulent
75 07 50 43
 951 19 158
Kirsten
Toft
Kommunalsjef
75 07 50 41
 990 47 100
Nicole
Weling
Avdelingsleder
75 07 52 70
Synnøve
Edvardsen
Konsulent
75 07 50 46
 482 01 377
Helse - Sigurd Hersesgt. bofellesskap
Christina M
Moflag
Fagarbeider
75 07 58 15
Svein
Ulvang
Psykiatrisk sykepleier
 995 57 007
Helse - Sykehjemmet
Alstahaug sykehjem
Arbeidsstua
75 07 52 58
Alstahaug sykehjem
Telefaks
75 07 52 51
Anne Grete
Eriksen
hjelpepleier
demensomsorg,(aktivisering,kommunikasjon,tilrettelegging,mestring )Sykepleie og omsorgstjenester.
75 07 52 20
 454 21 323
Kityotyo
Machozi
Sykepeleier
75 07 52 56
Lill Katrine O.E.
Iversen
Sykepleier
75 07 52 56
Ljilja
Jacobsen
Helsefagarbeider
75 07 52 54
Mari Ann
Osen
Hjelpepleier
75 07 52 56
Merethe
Brasø
Spesialsykepleier
spesialsykepleier
75 07 52 20
 480 53 460
Semhar Gebreigzabher
Weldeab
Lærling
75 07 52 56
Vanja Røtvold
Pettersen
Spesialsykepleier
75 07 52 54
Helse - Tjenesten for funksjonshemmede
Andvågen
Vaktrom
75 07 58 05
Ann Elin Fauske
Edvinsen
Sykepleier
75 07 56 00/5691
 469 16 863
Bjørg
Frydenlund
Vernepleier/Miljøterapeut
48 23 46 26
 482 06 793
Bjørn Inge
Olsen
Hjemmetrener
Hjemmetrener
92 67 96 53
Eva Lill Eriksen
Gripheim
Avdelingsleder
Avdelingsleder, tjenesten for funksjonshemmede
 918 40 143
Geir
Brønstad
Sykepleier
75 07 50 49
 482 57 068
Gina
Frantsen
Vernepleier
99 27 25 33
Heidi
Lund
Avdelingsleder TFF
 951 00 284
Henrik
Høyrem
75 07 52 76
Karina
Furre
Miljøterapaut
Daglig omsorg og miljøterapi
 993 86 012
Kim-Otto
Erlingsen-Martinus
Eiendomsmegler/Økonom
Eiendom/Økonomi/Regnskap
 976 66 379
Kirsten Margrete
Eriksen
90 17 47 46
Liss-Helen
Mathisen
97 10 54 86
 971 05 486
Robin Andreas Hasselberg
Hagen
hjelpepleierstillinger
 977 51 358
Roger
Bastesen
Miljøarbeider
75 07 59 85
Sharifa
Aleem
90 90 22 62
Sigrid Halseth
Hansen
Miljøterapeut
 954 16 103
Siv Elin
Grimsø
Avdelingsleder Sentrum distrikt
 907 67 359
Siw Nøstdal
Skånvik
Pleiemedhjelper
41 57 82 38
 415 78 238
Siw-Nina
Johansen
Avedelingssykepleier
Sykepleie
 468 24 445
Tom Rune
Brandth
Miljøterapeut
 948 40 962
Tore
Andersen
Miljøterapeut
75 04 50 10
Trine
Einarsen
Miljøterapaut
renhold
 957 62 860
Turid Janne
Torgvær
Avdelingsleder
 991 06 969
Vaktrom
Vestmyra
75 07 58 20
Vaktrom
Mikael Jakobsensgate
75 07 52 30
 994 35 829
Vaktrom
Mølnhushaugen
 954 47 007
Wenche Edvardsen
Holandsjø
Saksbehandler
Tjeneste for funksjonshemmede
75 07 50 47
 951 52 589
Wenche
Olsen
Fagarbeider med videreutdanning
 941 45 533
Ørjan
Staulen
Personkunderådgiver
97 60 02 19
Herøy sykehjem
Vina Morales
Gjengaar
Medarbeider
48 42 32 57
 484 23 257
Kirkelige fellesråd
Alstahaug kirkekontor
Sentralbord (Stengt man, 10-14(15))
75 07 57 20
Alstahaug kirkekontor
Kirkestue
75 06 35 56/5740
 416 77 860
Alstahaug kirkekontor
Trådløs telefon
75 07 57 32
Atle Eldor
Nilsen
Konsulent
75 07 57 20
 905 32 206
Einar Bach
Skomsvoll
Sokneprest i Tjøtta og Alstahaug
75 07 57 28
 952 78 243
Gunnar
Forøy
Kirketjener
75 07 57 29
 410 09 305
Gunnar
Masvie
Sokneprest
75 07 57 24
 976 76 101
Helga
Kjellevold
Kateket
75 07 57 26
Karl-Henry
Nikolaisen
Kirketjener
75 07 57 29
 932 14 578
Kjersti
Solvang
75 07 57 33
Kjerstin
Sørhaug
Lærer
75 07 53 60
Paul-André Nilsen
Grande
Kantor
75 07 57 25
Tove
Hansen
Kirkeverge
75 07 56 85
 913 54 206
Venera
Holm
Organist
75 07 57 30
 902 62 783
Kultur - Kulturbadet
Andreas
Eliassen
40 61 82 71
Ann Kristin
Mathisen
Bibliotekar
75 07 59 92
Beate Kristin
Skogsholm
Konsulent
75 07 55 55
 415 22 345
Britt
Olsbyengen
Avdelingsleder
75 07 59 92
Håvard
Husmo
Tekniker
 951 52 594
Johanne
Markvoll
 975 41 614
Kulturbadet bibliotek
Hovednummer
75 07 59 90
Lars Evan
Lauritzen
Avdelingsleder
 918 26 937
Odd Arnold
Skogsholm
Kultursjef
 975 71 286
Odd Einar
Lorentzen
Konsulent
 909 85 003
Sverre
Rattsø
Sekretær
 480 45 628
Trine Mathisen
Vassvik
Konsulent
75 07 55 55
 952 78 329
Kultur - Kulturskolen
Anne Sofie
Mentzen
Rektor
 971 19 916
Arild
Hammerø
Kulturskolelærer
Musikklærer, utøvende musiker, komponist
97 14 50 69
 971 45 069
Elisabeth
Petch
Kunstner
98 48 73 61
 984 87 361
Hilde Skjevelnes
Henriksen
Kulturskolelærer
48 01 10 57
 480 11 057
Håkon
Flatøy
Kulturskolelærer
Teknisk og undervisning
95 14 65 24
 951 46 524
Rune Daniel
Almås
Kulturskolelærer
faglærer musikk på barne- og ungdomstrinn
 406 28 264
Viktoria
Sørli
Kulturskolelærer
99 54 85 59
 995 48 559
Møterom
Rådhuset
Botnkrona (Formannskapsalen)
75 07 50 20
Rådhuset
Breitinden (Undervisningsrom)
75 07 50 16
Rådhuset
Tvilling 1
75 07 50 71
Rådhuset
Tvilling 2
75 07 50 72
Rådhuset
Skjæringen
75 07 50 73
Ombud og forbund
Fagforbundet
Alstahaug og Leirfjord
75 07 56 47
 995 99 177
Trond Ivar
Myhre
Rektor
75 07 50 66
Utdanningsforbundet
Tillitsvalgte
75 07 50 66
 993 12 744
Oppvekst - Administrasjon
Connie Helene
Pettersen
Kommunalsjef
75 07 50 54
 993 12 778
Karl
Albertsen
vernepleier
 922 28 548
Kenneth
Pedersen
Rådgiver
91 84 22 71
 918 42 271
Maia Emilie
Vistnes
Saksbehandler
75 07 50 56
Tone
Dalen
Rådgiver
75 07 50 57
 415 64 665
Oppvekst - Bjarnetjønna skole
Andrè
Aleksandersen
Ass.rektor
Kontaktlærer 7.trinn Ura skole. Prosjektansvarlig iPad
 905 68 104
Anita Helen Værnes
Ringkjøb
 917 51 256
Anita Lene
Andersen
 977 99 877
Berit
Dalen
91 83 34 01
 918 33 401
Bjarnetjønna skole
Elevtelefon
75 07 54 07
Bjarnetjønna skole
Datarom
75 07 54 06
Bjarnetjønna skole
Sentralbord
75 07 54 00
Bjarnetjønna skole
SFO
75 07 54 05
Brynjulv
Pettersen
Adjunkt
 454 55 109
Christina Storfjord
Gjerstad
Adjunkt
Undervisning
75 07 58 70
 482 27 334
Connie
Johansen
Adjunkt
 908 82 725
Erlend
Balseth
Rektor
75 07 54 00
 993 88 274
Grethe Bardal
Sjøholt
 971 08 616
Harriet
Karlsen
Adjunkt (Med tilleggsutdanning)
 936 52 629
Hege
Antonsen
Rektor
75 07 54 02
 952 88 247
Karen
Dalen
Faglærer, Adjunkt
Undervisning på barnetrinnet
 959 15 083
Sissel Helen
Reløy
Sekretær
Div.kontorarbeid samt personalansvar.Lager/butikkansvar
75 07 54 00
Tom
Gjerstad
Ass.rektor/Nestleder
Alstahaug kommune
75 07 54 08
Tord E Bosness
Mathisen
Avdelingsleder
 477 03 289
Oppvekst - Bosetting
Bjørn Terje
Jenssen
Miljøarbeider
Miljøarbeider i tjenesten for enslig mindreårige flyktninger
90 61 74 15
Lisbeth
Nordvoll
Enhetsleder
 986 30 200
Miljøtjenesten
Vakttelefon
 953 65 618
Sorenskrivergården
Vakttelefon
 907 58 718
Tjøtta
Vakttelefon
 953 09 469
Oppvekst - PPT
Anne Karin
Kvitnes
75 07 57 50
Anne-Berit
Løkås
Enhetsleder
75 07 57 61
 995 51 500
Berit
Opland
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
utredning og rådgivning
75 07 57 50
Joakim Langseth
Eliassen
Ped.psyk.rådgiver
75 07 57 50
Mari Ann Sleipnes
Sivertsen
Spesialpedagog
75 07 57 50
Marlen
Thoresen
Sekretær
75 07 57 50
Tone Merethe
Nordnes
Pedagogisk psykologisk rådgiver
75 07 57 50
Tove Merete Mikalsen
Pleym
Pedagogisk psykologisk rådgiver
75 07 57 56
Oppvekst - Sandnes barnehage
Anita Tangen
Eliassen
Enhetsleder
Styrer i barnehage
75 07 53 71
 950 57 496
Ann-Iren
Ruderaas
Barnehagelærer
Barnehagelærer i barnehage
75 07 53 70
 950 03 753
Bjørnebo
Sandnes barnehage
 950 03 923
Botnkrona
Sandnes barnehage
 950 06 923
Camilla Cathrine
Torgvær
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
75 07 53 70
 950 03 753
Emma
Langseth
Barnehagelærer/Pedagogisk leder
Pedagogisk leder i barnehage
75 07 53 60
 950 03 753
Hovednummer
Sandnes barnehage
75 07 53 70
Johanne Dahl
Tysnes
Barnehagelærer/Pedagogisk leder
Pedagogisk leder i barnehage
75 07 53 70
 950 06 923
Kjersti
Bargel
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
75 07 53 70
 950 06 923
Konni
Storrø
75 07 53 70
 950 03 753
Nirmala
Pokhrel Adhikari
Barnehagelærer/ Pedagogisk leder
Pedagogisk leder i barnehage
75 07 53 70
 918 26 745
Renate Danielle
Sørøy
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
75 07 53 70
 950 06 923
Renate Stensholm
Hansen
Barnehagelærer
Barnehagelærer i barnehage
75 07 53 70
 918 26 745
Småtroll
Sandnes barnehage
 918 26 745
Tanja Eilen
Kristiansen
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
75 07 53 70
 918 26 745
Trine
Naustvik
Barnehagelærer
Barnehagelærer i barnehage
75 07 53 70
 950 06 923
Turid
Horsgård
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
75 07 53 70
 918 26 745
Oppvekst - Sandnes skole
Ann Rigmor
Albertsen
Sekretær
75 07 53 60
 902 88 436
Belinda
Breivik
 994 53 150
Bjørn Tore
Christiansen
 906 81 495
Dina
Larsen
Allmennlærer
 924 90 839
Gerd Sonja
Silvik
 908 39 514
Kari Elise
Volnes
 482 46 797
Kirsten
Bjørnvold
Adjunkt med tilleggsutdanning
 958 63 326
Kjartan
Antonsen
 915 30 819
Kjersti
Olsen
 416 11 682
Kristine Brørs
Solvang
Avdelingsleder
 917 09 284
Lene
Balseth
Lærer
 971 94 710
Liv Åslaug
Hansen
Adjunkt
Kontaktlærer, spes.ped.veileder + vanlig undervisning
 419 31 249
Magdalena
Storholm
Barnevernspedagog
Undervisning
75 07 53 60
Marita
Olaisen
ekstrahjelp/vikar/deltid
75 07 53 60
Mona
Fossum
SFO-leder
75 07 53 65
Odd Børge
Husmo
Adjunkt
Undervisning
75 07 53 60
Sandnes skole
Hovednummer
75 07 53 60
Tania
Meyer
Adjunkt
75 07 53 60
Tove
Skjevelnes
Adjunkt
75 07 53 60
Trine
Fagervik
Rektor
75 07 53 62
Oppvekst - Sandnessjøen ungdomsskole
Bente
Hvidsten
Adjunkt
75 07 59 00
 976 32 128
Bjørn-Tore
Solli
75 07 59 00
 993 92 101
Cecilie Kibsgaard
Karoliussen
Adjunkt med opprykk
75 07 59 00
Cecilie
Nilsen
Adjunkt med tilleggsutdanning
Klassestyrer, timelærer i norsk og tysk
 918 61 743
Elin
Tømmervik
75 07 59 00
Ernst
Nilssen
Adjunkt
lærer i ungdomsskole
94 22 22 67
 942 22 267
Evy Iren
Pettersen
Adjunkt med tilleggsutdanning, rådgiver
Undervisning, utdannings- og yrkesrådgivning
75 07 59 20
Gina
Ludviksen
Adjunkt
Lærer
41 24 72 61
 412 47 261
Helen Karlsen
Pettersen
Allmennlærer
Kontaktlærer
75 07 59 00
Helene
Øverdal
Adjunkt
75 07 59 00
Herbjørn
Jakobsen
75 07 59 00
Ingar
Nykmark
Adjunkt/IT-ansvarlig felles
91 84 16 79
 918 41 679
Isse Mohamed
Anbure
Morsmålsassistent
75 07 59 00
Jane Merete
Karlsen
75 07 59 00
 993 12 761
Jeanette Mula
Larsen
Adjunkt m/ tilleggsutdanning
Kontaktlærer
75 07 59 00
John Andre
Selnes
Fagarbeider
Elevansvar
75 07 59 00
 930 26 884
Karina
Iversen
Ass. rektor
75 07 59 05
Knut
Bertheussen
75 07 59 00
 411 07 235
Kristin
Rye
Adjunkt med tilleggsutdanning
75 07 59 00
Ove Edvard
Tømmervik
Faglærer
Undervisning og miljøarbeid
95 13 14 45
 951 31 445
Ragnhild Kristine
Kjærstad
Sekretær
75 07 59 00
 917 95 214
Reidar Andor
Marø
Rektor
Rektor Sandnessjøen ungdomsskole
75 07 59 02
 413 35 947
Sandnessjøen ungdomsskole
Sentralbord
75 07 59 00
Oppvekst - Stamnes barnehage
Heidi
Bernhardsen
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
75 07 59 65
 919 14 234
Hildegunn
Neergaard
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
75 07 59 65
 917 49 237
Irene Anita
Olsen
Rådgiver
75 07 50 62
Kelly Ann
Logan
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
75 07 59 65
 919 14 234
Marita
Hansen
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
93 65 47 61
 917 49 237
Sissel A.
Johansen
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder i barnehage
91 91 42 34
 919 14 234
Stamnes barnehage
Hovednummer
75 07 59 65
Unn Lisbeth
Finbak
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder i barnehage
75 07 59 65
 917 49 237
Oppvekst - Støtteteam barnehage
Erna
Svines
75 07 53 72
Gry Merete Storheil
Eide
Enhetsleder
75 07 55 70
Heidi
Hepsø
Spesialpedagog
75 07 53 76
Oppvekst - Søvik barnehage
Fanny M.
Mannvik
75 07 54 41
Oppvekst - Søvik oppvekstsenter
Elin Savjord
Nykmark
Førskolelærer
Kontaktlærer, undervisning på barnetrinn
 472 69 060
Elisabeth Hanssen
Bakkland
Fagarbeider/Assistent
Omsorgsarbeider Søvik oppvekssenter Barnehage
75 07 54 41
Grethe
Zahl
 936 46 093
Hege Susan
Solheim
Adjunkt
Kontaktlærer, su-leder, rådgiver og sosiallærer
 993 73 812
Ingrid Augusta
Moflag
Rektor
Personalledelse, undervisningsledelse, administrasjon og økonomiansvarlig
 474 15 940
Karine
Dalen
Rektor
75 07 54 30
 993 93 373
Kitty
Hoff
75 07 54 41
Merete Anita
Martinsen
Fagarbeider
jobber i barnehage
75 07 54 41
Susanne
Glein
Pedagogisk leder
75 07 54 41
Søvik skole
Hovednummer
75 07 54 30
Tone
Andreassen
Avdelingsleder
75 07 54 41
Trine Marskar
Henriksen
75 07 54 41
Oppvekst - Tjøtta oppvekstsenter
Anne
Seljen
Assistent
Assistent i barnehage
75 07 54 60
 950 11 342
Bitten
Kirkerød
Pedagogisk leder
Ansvar barnehageområdet i kommunen - administrasjon, veiledning, pedagogisk innhold, personal, osv
 997 26 916
Jennifer Elizabeth
Koski
Assistent barnehage/sfo/skole
assistent
 906 29 368
Marianne
Flatøy
Assistent
Assistent barnehage
75 07 54 60
May Bente
Nilsen
Rektor
75 07 55 32
Siv-Ingunn
Lukkassen
Avdelingsleder
75 07 54 60
 950 11 342
Oppvekst - Ura barnehage
Anette
Aas
Lærling
Lærling i barnehage
75 07 53 70
 950 06 923
Camilla Skagen
Larsen
Barne- og Ungdomsarbeider
75 07 54 41
Hilde
Edvardsen
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder barnehage
75 07 59 43
 482 45 991
Kari Grethe
Vang-Bjørnvik
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
 916 46 368
Lillian Iren Ribsskog
Bjørlykke
Pedagogisk leder
 916 46 368
Liv Helen
Sæterstad
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder i barnehage
75 07 59 44
Nina Hjelmseth
Larssen
Enhetsleder
75 07 59 46
Tove
Skogsholm
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder i barnehage
 482 45 991
Ura Barnehage
Hovednummer
75 07 59 40
Wally
Sivertsen
Fagarbeider
Fagarbeider i barnehage
 901 66 297
Oppvekst - Ura skole
Anja Merete
Lie
Sekretær
Kontor
75 07 58 70
Annelise
Nilssen
Adjunkt m/ tillegg
Undervisning
75 07 58 70
Bente
Langseth
Adjunkt
Undervisning
75 07 58 70
Dag
Talleraas
Rektor
Skoleledelse, administrasjon
75 07 58 72
 952 54 838
Emilie
Otting
Adjunkt
Undervisning
75 07 58 70
Gunnveig Kristine
Andersen
Miljøarbeider
Skole og SFO
75 07 58 70
Haris
Manjgo
Miljøarbeider
Skole og SFO
75 07 58 70
Haris
Manjgo
Miljøarbeider
Skole og SFO
75 07 58 70
Harriet
Aleksandersen
Miljøarbeider
Skole og SFO
75 07 58 70
Hayatullah
Duranai
Lærling
Skole og SFO
75 07 58 70
Hedvig Strand
Walnum
Adjunkt m/ tillegg
Undervisning
75 07 58 70
Heidi Norunn
Klaussen
Miljøarbeider
Skole og SFO
75 07 58 70
Inga Sveinsdatter
Maurstad
Lektor
Undervisning
75 07 58 70
Ingunn Brænden
Olsen
Adjunkt m/ tillegg
Undervisning
75 07 58 70
Isabell Dalen
Meås
Adjunkt m/opprykk
Undervisning
75 07 58 70
Lisa Johansen
Brandtzæg
Miljøterapeut
Undervisning
75 07 58 70
May-Kristin
Antonsen
Adjunkt
Undervisning
75 07 58 70
Rita Julianne
Henriksen
Adjunkt
Undervisning
75 07 58 70
Sissel
Mørk-Olufsen
Daglig leder i SFO
Administrasjon, ledelse, SFO
48 26 97 20
Siv Abelsen
Nordøy
Spesialpedagog
Oppfølging av elever som har spesielle behov
75 07 58 78
Tonje Tomine
Myrstad
Assisterende rektor
Administrasjon, ledelse, undervisning
75 07 58 73
Ura skole
Hovednummer
75 07 58 70
Oppvekst - Voksenopplæring
Alstahaug Voksenopplæring
Hovednummer
75 07 59 50
Charlotte Åkerøy
Hundal
lærer
47 66 74 52
 476 67 452
Inger
Bosness
Administrativt
75 07 59 50
 903 62 979
Kate
Angell
Adjunkt med tilleggsutdanning
Norsklærer
96 86 72 71
Marianne
Sjøvoll
90 99 78 50
Parkering
Parkering
75 07 56 48
Liss
Lorentsen
Parkeringsbetjent
 976 02 544
Mona Irene
Sarassen
75 07 56 48
Siw Nøstdal
Skånvik
Parkeringsleder
 415 78 238
Politikk
Peter Arne
Talseth
Ordfører
75 07 50 17
Rehabilitering
Vera
Karoliussen
Logoped
Spesialundervisning
 995 45 237
RKK
Hanne Falch
Kristoffersen
Leder
75 07 57 74
Silje
Solvang
sekretær
75 07 57 70
Samfunnsutvikling - Brann og beredskap
Brannvakt
97 61 61 40
Brannvesen
Vaktrom
75 07 56 50
Brannvesen
Møterom
75 07 56 34
Jonas Storøy
Berg-Hansen
Elektriker, brannkonstabel
 995 52 243
Lovise
Wik
Fagarbeider
Branninspektør
75 07 56 46
 908 31 800
Ole
Salomonsen
Vara Brannsjef
75 07 56 35
 901 18 926
Ronnie
Didriksen
Feiersvenn
Fleksibel
75 07 56 38
Vegard
Karlsen
Feiersvenn og utrykningsleder
Brannforebygging
75 07 56 37
 941 46 387
Samfunnsutvikling - Kommunalteknisk
Andreas
Lieng
Ingeniør
75 07 56 20
 414 09 935
Irmelin
Wilmann
Konsulent
Kommunale avgifter - vannmåler - slamtømming
75 07 56 05
Jan Hugo
Jakobsen
Ingeniør
75 07 56 31
Joar
Pedersen
Ingeniør
Ingeniør innen VA-teknikk
75 07 56 19
Mie Anette
Ramstad
Prosjektleder
Oppfølging av kommunaltekniske prosjekter (vei, vann og avløp) i prosjekteringsfasen og utførelsen..
75 07 56 33
 476 18 638
Natalia
Kalinitchenko
Sekretær
75 07 50 04
Sindre Dyrhaug
Hov
 475 19 904
Siv Kristin
Berge
Ingeniør
Vann, avløp. HMS
 481 54 592
Tom Andre
Johansen
Enhetsleder
Enhetsleder med fagansvar, personalansvar, økonomiansvar - kommunalteknisk infrastruktur.
75 07 56 17
 908 74 044
Tove
Eliassen
Avdelingsleder
Kommunegartner/barnerepresentant/driftsansvar parker,idrett og friluftsliv
75 07 50 61
 482 50 445
Trond Albert
Bargel
Avdelingsingeniør
Fagansvar Vei
75 07 56 18
 901 30 087
Trond
Haugland
Assistent
 909 78 402
Samfunnsutvikling - Landbruk og miljø
Halvor
Hofstad
Ingeniør
Konsulent landbruk , tilskuddsordninger landbruk, gårdskart mv. Stedfortreder enhetsleder.
75 07 56 10
Hans Labertus
Løvmo
Enhetsleder
Enhetsleder landbruk- og miljø
75 07 56 27
Ragna Gunn
Bye
Skogbrukssjef
Skog, vilt, kulturlandskap, motorferdsel i utmark, mfl.
75 07 56 23
Samfunnsutvikling - Planavdeling
Bjørn
Frammarsvik
Enhetsleder
75 07 56 14
 750 75 614
Einar B.
Sund
Ingeniør
Saksbehandling
75 07 56 15
Ellen-Karin
Kolle
Arkitekt
75 07 56 07
Lene
Carlsen
Ingeniør
Planlegging, prosjektledelse, byggesak, saksbehandling, eiendomsutvikling
75 07 56 24
Oddrun
Bårdgård
Ingeniør
75 07 56 16
Per Harald
Zahl
Ingeniør
Kart- og oppmåling
75 07 56 26
 970 39 597
Samfunnsutvikling - Samfunnsutvikling
Dagfinn Ness
Andreassen
Brannsjef
Brannberedsskap, forebyggende brannvern og administrasjon.
75 07 56 32
 990 16 845
Stig-Gøran
Olsen
Kommunalsjef
75 07 56 36
 918 80 704
Samfunnsutvikling - Serviceavdelingen
Alexander
Kosmo
Fagarbeider
 405 13 755
Egil
Ulriksen
Fagarbeider
Tillsyn v/arbeidsvarsling og graving. Vikar/avløser Trafikkbetjent.
75 07 50 00
 480 85 891
Even
Lorentsen
Fagarbeider
75 07 50 98
 934 95 278
Gunnar Andrè
Hoff
Avdelingsleder
 916 76 055
Inge
Sveli
Formann
 958 07 508
Jørn Kristmar
Moen
 952 59 760
Ketil
Pettersen
Fagarbeider
 948 19 535
Magnus
Skjærvold
Formann
75 07 56 40
 913 78 398
Odd Arve
Matberg
Fagarbeider
75 07 56 42
 412 45 356
Paul Einar
Tønder
Servicearbeider
75 07 50 99
 976 02 299
Roar
Skauge
Fagarbeider
Maskinfører
 902 52 765
Sverre Morten
Remnes
90 57 78 60
 954 93 585
Tore Johan
Fløtten
Formann
Saksbehandler/rørlegger
 477 15 851
Tore
Storholm
 905 21 895
Vaktrom
Serviceavdelingen
75 07 56 44
Sekretariatet for kontrollutvalget
Tobias
Langseth
Sekretariatsleder
 909 62 145
Stab/støtte - Eiendom
Harald Dagfinn
Sigerstad
Vaktmester
75 07 59 86
 957 92 160
Harald
Johansen
 414 24 064
Henning
Olsen
Vaktmester
97 02 04 32
 970 20 432
Jim Bernhard
Bårdsen
Rørlegger
Drift / bygg / Rørlegger
46 50 49 57
Knut Vegar
Åkerøy
Tømrersvenn
 950 57 515
Mona
Pedersen
Saksbehandler Boligkontoret
Kommunale boliger, startlån og bostøtte
75 07 56 04
 906 56 132
Monica
Skjellstad
Enhetsleder
75 07 56 02
 915 22 201
Stian
Justad
Arbeidsleder
Vedlikeholdsleder/Elektriker
 473 11 173
svein
Skånes
overflate teknikker / driftsansvarlig
99 62 34 65
Tom Roger
Olsen
Avdelingsleder
Driftsleder bygg og eiendom
75 07 56 06
 957 92 162
Tonje
Martinsen
Saksbehandler Boligkontoret
Saksbehandler Boligkontoret
75 07 56 08
 959 68 159
Stab/støtte - HALD-IKT
Anne Margrete
Brosveet
75 07 50 94
 958 74 202
Brukerstøtte
Skolesupport
75 07 50 14
Brukerstøtte
HALD-IKT
75 07 50 15
Finn
Ulrichsen
IKT-konsulent
Support/drift
75 07 50 13
 909 19 178
Karl Magnus
Strandvold
IT-sjef
Personal/økonomi/drift
75 07 50 12
 913 26 026
Linda Lovise
Jakobsen
Rådgiver Digital forvaltning
Digitalisering, personvernombud, informasjon og kommunikasjon, beredskap.
75 07 50 53
 454 84 394
Marius
Eggen
IKT-konsulent
Support/drift
75 07 50 90
 901 15 799
Thomas
Andersen
Avdelingsleder
Drift/2.linje support/prosjektleder
75 07 50 09
 917 54 011
Vegard
Mikalsen
IKT-konsulent
Support/drift
75 07 50 92
 415 13 803
Stab/støtte - HR
David Naustvoll
Jakobsen
Formannskapssekretær
75 07 50 05
Ekaterina
Fattakhova
Saksbehandler arkiv
Arkivmedarbeider
75 07 56 11
Lars Helge
Fresvik
HR konsulent
Personal
75 07 50 93
Monica Helen
Kildal
Konsulent lønn
Lønnsmedarbeider
75 07 50 27
Rønnaug
Trondsen
Saksbehandler arkiv
Arkivmedarbeider
75 07 50 68
Siw Abs
Åkerøy
Fagleder lønn
Fagleder lønn
75 07 50 58
Tone Øvermo
Bruun
Arkivleder
Arkivleder
75 07 50 06
 992 32 701
Torunn
Jensen
Rådgiver HR
Personalarbeid
75 07 50 32
 416 47 196
Trine Håjen
Gretesdotter
HR-sjef
Økonomi/personal/HMS
75 07 50 08
 979 77 512
Stab/støtte - Renhold
André J.
Dias
Servicearbeider og Renholdsmedarbeider
75 07 55 55
Geir
Rådmannsøy
Arbeidsleder
75 07 50 18
 482 01 371
Heidi
Mentzoni
Renholder
Renholder
90 56 02 46
Ida
Ulvang
Sommerjobb
Åpent for alt.
 996 83 928
Julia
Lysø
Avdelingsleder renhold
75 07 50 91
 976 07 126
Mona Kristin
Andersen
Renholder
renholder/teamleder
 901 62 968
Tatiana
Kristiansen
91 78 20 19
Økonomi - Regnskap
Arnhild Irene
Sommerbakk
Konsulent
75 07 50 23
Frank Robert
Pedersen
Økonomisjef
75 07 50 03
 416 68 527
Heidi
Mathisen
Regnskapssjef
75 07 56 03
Inga Marie
Lund
Rådgiver
Interkommunalt samarbeid
75 07 50 31
Linda
Schei
Konsulent
75 07 50 28
Oddbjørn
Leirvik
Rådgiver
75 07 50 95
Åse Cecilie
Rønning
Konsulent
75 07 50 26
Økonomi
Telefax
75 07 50 21