Sekretær Ann Rigmor Albertsen

tlf: 75075360

Avd. leder SFO Mona Fossum

tlf.: 99555048

Avdelingsleder 1.-4.trinn Trine Fagervik

tlf: 75075363

Avdelingsleder 5.-7.trinn Karin Tønder Knutsen

tlf: 75075363