Medlemmene innkalles til konstituerende kommunestyremøte 16.10.19 kl 11.00.
Sakspapiene blir lagt ut her: https://www.alstahaug.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-16-10-2019.4971851-197944.html?moteid=1250.ba0bd0da76
Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter kun etter nærmere varsel.