Du finner alle opplysninger om søknadsprosessen på regjeringens nettsider kompensasjonsordning.no