Bakgrunnen for utsettelsen er at statsbudsjettet først blir lagt frem i løpet av 14. oktober, og en gjennomgang av konsekvensjustert budsjett i kommunestyret krever at administrasjonen må ha  litt mere tid til å gjennomgå tallene i statsbudsjettet.