Styre for Alstahaug mottakssted for asylsøkere KF

Representanter: Personlig vara:
1. Mette Karin Johnsen (AP) - leder 1. Lars Inge Ingebrigtsen (AP)
2. Trond Dimmeldal (SP) - nestleder 2. Trude Jægtvik (SP)
3. Håkon Sund (Rødt) 1. Trine Lise Selmer (V)
4. Anita Klette (H) 2. Trond Solfjeld (SV)

 

Styre for Alstahaug Havnevesen KF

Endret 1.10.16 og 16.11.16 i forb. med fritak Elisabeth N. Blix, og Terje Sørgjerd, samt 21.06.18 permisjon Per Jægtvik (H) . Jægtvik ble imidlertid gjenvalgt 11.10.17. Sist endret 19.09.18 da Jørn Erik Bosness Winther ble innvilget fritak.

Representanter: Vararepresentanter:
1. Franz Nilsen 1. Siv Helen Sigerstad (AP)
2. Tom Giertsen (AP) 2. Grethe Tønder (AP)
3. Anna Elisabeth Øyen (SP) 3. Kyrre Pettersen (SP)
  4. Hans Jørgen Skulstad (SP)
  5. Lars Inge Ingebrigtsen (AP)
4. Trond A Johansen (FRP) 1. Arne Langset (V)
5. Oddrun Iversen (V) 2. Arnfinn Rørvik (Rødt)
  3. (SV)
  4. Per Jægtvik (H)
6. ansattes representant  
7. Nordland fylkeskommunes repr.  

                                                                            

Styre for Petter Dass Eiendom KF

Vedtatt avviklet 30.09.15