Boformer som tilbys av kommunen

Kommunen disponerer kommunale boliger og institusjonsplasser, og disse tildeles etter søknad. Les mer om dette på disse sidene:

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Enheter
  • Dokumenter
  • Relaterte artikler
  • Lenker

Kontakt

Saksbehandler
Mona Pedersen
tlf: 75 07 56 04

Saksbehandler
Tonje Martinsen
75 07 56 08

Sist oppdatert 06. juli 2022