Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kommunal bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Boligkontoret
Telefon:75075000
Postadresse:Postboks 1006 8805 Sandnessjøen

Kontaktpersoner

Navn:Mona Pedersen
Tittel:Saksbehandler
Telefon:75 07 56 04
Mobil:906 56 132
Epost:mona.pedersen@alstahaug.kommune.no
Navn:Tonje Martinsen
Tittel:Saksbehandler
Telefon:75 07 56 08
Mobil:959 68 159
Epost:tonje.martinsen@alstahaug.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-24 12:32