En lovpålagt stuss

Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine, av hensyn til egen og andres sikkerhet. Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i Vegloven. Det er du som bor ved veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din. Det skal være god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveier for å kjøre ut på veien. Da må de lett kunne se både små og store trafikanter.

Kun en halv meter

Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien, ifølge loven. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din eller ut mot veikrysset.