Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb?
Ønsker du å endre din jobbsituasjon?
Er du usikker på hvilke muligheter du har?
Lurer du på hva du passer til?

Karrieresenteret Ytre Helgeland kan hjelpe deg med å gjøre gode valg.
Finn kontaktopplysninger til Karrieresenteret her

Kontaktopplysninger

Besøksadresse: Torolv Kveldulfsons gate 3, Sandnessjøen (se kart)
Postadresse: Postboks 286, 8801 Sandnessjøen
E-post: karrieresenter.ytrehelgeland@vgs.nfk.no
Telefon: 75 65 33 40
Åpningstid: 09.00-15.00