Det er ulike årsaker til at familier periodevis kan ha behov for ekstra hjelp og støtte, så hvis du/dere har tenkt litt på hvordan du/dere kan hjelpe noen andre, ta kontakt med oss i barnevernstjenesten ytre Helgeland for en prat og mer informasjon om hva de ulike engasjementene innebærer. 
 
Er dette noe for deg, så kan du sende en mail til gsj@leirfjord.kommune.no eller per telefon til Gun-Sølvi Johannessen 90667637.