Overordnet disse retningslinjene som skal følges, er det viktig at intensjonen i smitteverntiltakene imøtekommes. Det er virksomhetens eget ansvar at det til en hver tid praktiseres god hygiene, med jevnlig renhold av flater og gjenstander som benyttes av flere. Håndvask og håndsprit skal være tilgjengelig og benyttes. Ingen med symptomer på sykdom skal oppholde seg på stedet og det skal være rom for god nok avstand mellom alle tilstedeværende til enhver tid. Unngå trengsel og kødannelse, og at gjenstander som menyer, salt, pepper og ketchup går fra bord til bord. Tilstreb luft mellom bord, og mulighet til å gå mellom bordene uten å komme i nærkontakt med andre

Ellers gjelder følgende:

Krav til virksomheter hvor det serveres mat

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas.
At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minimum en meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
Servering av mat skal ikke skje som buffet.
Stengningstid settes til en time etter at kjøkkenet stenger, og senest kl 23 alle dager inntil 1. juni. Etter 1. juni kan virksomheten holde åpent som ved ordinær åpningstid.

Unntak for stengingsbestemmelsen er gatekjøkken, der fast-food for takeaway er hovedgeskjeft. For disse kan ordinær åpningstid gjennåpnes fra 15.5.20.

Det skal alltid være minimum 1 meters avstand mellom hver gjest, og mellom hver gjest og personalet.
Det skal alltid være minimum 2 meters avstand mellom hvert bord
Serveringsstedet kan åpne for inntil 20 gjester per bord. Forutsetningen for dette er at det opprettholdes minimum 1 meters avstand til hver gjest, og at det opprettholdes minimum to meters avstand til andre bord i lokalet.

Følgende virksomheter skal holde stengt:

Serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende. Det åpnes for at denne typen steder kan åpne 1. juni dersom de nasjonale bestemmelsene legger til rette for det.

Kirsten Toft

Kommuneoverlege