Åsen i Sandnessjøen har stor verdi som nærfriluftsområde. På bakgrunn av dette er det igangsatt planarbeid med tanke på skilting, merking, tilrettelegging og skjøtsel. Målet med møtet er å informere om det pågående arbeidet med Åsen og få innspill fra møtedeltagerne. Velkommen til møte!

Hilsen Alstahaug kommune v/Prosjektgruppa