Arbeidsgiver vil være en av kommunene i Helsefellesskap. Faglig oppfølging av stillingen vil skje gjennom kommunerepresentantene som deltar i strategisk samarbeidsutvalg i Helsefellesskapet- og vertskommunen.

Etablering av stillingen er med forbehold om kommunestyrenes godkjenning.

Send søknad

 

Vi har ledig:

 • 100% prosent fast stilling som interkommunal samhandlingsleder for Helgeland, tiltredelse av stillingen er etter avtale. 

​Arbeidsoppgaver

Samhandlingsleder for kommunene skal samordne, koordinere arbeidet innen følgende hovedområder:

 • Utvikle felles kommunale strategier gjennom tett kontakt med kommunale helseledere og nøkkelpersoner i kommunene.
 • I samarbeid med spesialisthelsetjenesten aktivt legge til rette og koordinere arbeidet i Helsefellesskapet.
 • Bidra til å samordne og styrke kontakten mellom kommunene og utdanningsinstitusjonene/kompetansemiljø.
 • Ivareta og koordinere kontakten med KS, innen områder av nasjonal og regional interesse.
 • Arbeide med å legge til rette for helhetlige og sømløse pasientforløp

Kvalifikasjoner:

 • Fordel med erfaring fra interkommunalt samarbeid og samhandling med helseaktører.
 • Strategisk og operativ erfaring fra helsesektoren.
 • God kjennskap til samhandlingsreformen og Helsefellesskapet.
 • Fordel med ledelseserfaring.
 • God IT-kompetanse.
 • Det er en fordel med helsefaglig utdanning.
 • Minimum treårig høgskoleutdanning eller tilsvarende.
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Samfunnsengasjement.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Systematisk med gode ferdigheter ved saksprosesser i nettverk.
 • Evne til helhetstenkning, selvstendig, initiativrik og beslutningsdyktig.

Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning

Vi tilbyr

 • En krevende, utfordrende og utviklende jobb.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fast arbeidstid med stor grad av fleksibilitet.
 • Lønn etter avtale.

Arbeidssted: 

Etter avtale i tilknytning til fagmiljøet i et av regionsenter kommunene på Helgeland (Alstahaug, Brønnøysund, Rana, Vefsn) avhengig av ansattes bosted. Det må påregnes en del reisevirksomhet og fysiske møter sammen med Samhandlingssjef i Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland.  Annen reisevirksomhet må også påregnes.  

Arbeidsgiver: 

En av regionsenterkommunen (Alstahaug, Brønnøysund, Rana, Vefsn)   

Kommunene er opptatt av å være en inkluderende arbeidslivsvirksomhet som oppfordrer kvalifiserte personer uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn til å søke.

Kommunene praktiserer meroffentlighet så langt som mulig. Offentlig søkerliste vil utarbeides og søkere kan ikke regne med å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner for dette, jf. Offl. § 25 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:

Indre Helgeland Regionråd 99275171, epost: post@ihr.no eller Helgeland Regionråd v/ Stig Sørra, tlf. 902 14 433, epost: stig.sorra@hel.no

Søknadsfrist:  1. september 2022

Send søknad