Informasjon til deg som blir testet for covid-19

Du blir testa fordi du har symptom som kan gi mistanke om covid-19.  Prøven blir tatt fra svelget og dypt i nesen. Den blir sendt videre til sykehuset i Bodø for analyse. Svaret kommer vanligvis i løpet av 3-5 dager.

Fram til du får testresultatet, er du i isolasjon og du må holde deg hjemme (ikke gå på arbeid, butikk, besøk o.l.). Du bør også holde avstand til andre i husstanden så langt dette er praktisk mulig.

De du bor sammen med er vanligvis ikke i karantene, de kan gå på jobb eller skole, men skal følge med på egen helse og være obs på selv milde symptomer. Dersom husstandsmedlemmer får symptomer, skal de holde seg hjemme og ta kontakt med lege per telefon for vurdering om de også skal testes.

Lege kan vurdere at husstandsmedlemmer må i karantene også uten symptomer i noen tilfeller, men da får du spesefikt beskjed om dette.

Dersom testen viser at du ikke er smittet med koronavirus, kan du vende tilbake til vanlig aktivitet ett døgn etter at du er symptomfri. Du skal altså fortsatt være hjemme dersom du fortsatt har symptomer selv om testen er negativ.

Dersom testen viser at du er smittet med koronavirus, må du være isolert i minst 3 døgn etter at du er symptomfri. Dette vil du få meir informasjon om når testresultatet kommer.

Vanligvis gir covid-19 milde luftveissymptomer som kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Av og til kan covid-19 gi alvorlig sykdom som krever sykehusinnleggelse. Det er derfor viktig at du følger med på symptomene dine og kontakter lege for ny vurdering dersom du blir dårligere.

Sandnessjøen Legesenter (hverdager dagtid): 750 75 100
Legevakt: 116117
Ambulanse: 113 (ved akutt og alvorleg sjukdom)
Koronatelefonen (hverdager 1130 -1400): 909 63 109

 Mer informasjon finner du på www.helsenorge.no og www.fhi.no

 

Takk for at du lar deg teste, du er nå med på å stoppe smittespredningen!

Kommuneoverlegen

Informasjon til deg som er i karantene og blir testet for covid-19

Du blir testet for covid-19 fordi du har vært utsatt for smitte, og har fått symptomer som kan gi mistanke om at du har utviklet covid-19.  Prøven blir tatt fra svelget og dypt i nesen. Den blir sendt videre til sjukehuset i Bodø for analyse. Svaret kommer vanligvis i løpet av 3-5 dager.

Fram til du får testresultatet, skal du være i isolasjon. Du skal ikke gå ut av hjemmet og ikke være i kontakt med andre personer. Du skal holde helt avstand til de andre i husstanden. Bruk eget rom og bad, dersom det er mulig. Vask overflater hyppig med såpe og vann. Husstandsmedlemmer, og eventuell annen partner du har intim kontakt med uten å bo sammen med, skal i karantene. Disse må ta kontakt med helsevesenet dersom de utvikler egne symptomer.

Dersom testen viser at du ikke er smittet med koronavirus, kan du vende tilbake til vanlig aktivitet ett døgn etter at du er symptomfri. Du skal altså fortsatt være hjemme dersom du har symptomer, selv om testen er negativ.

Dersom testen viser at du er smittet med koronavirus, må du vere isolert i minst 3 døgn etter at du er symptomfri. Dette vil du få mer informasjon om når testresultatet kommer.

Vanligvis gir covid-19 milde luftveissymptomer som kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Av og til kan covid-19 gi alvorlig sykdom som krever sykehusinnleggelse. Det er derfor viktig at du følger med på symptomene dine og kontakter lege for ny vurdering dersom du blir dårligere.

 

Sandnessjøen Legesenter (hverdager dagtid): 750 75 100
Legevakt: 116117
Ambulanse: 113 (ved akutt og alvorleg sjukdom)
Koronatelefonen (hverdager 1130 -1400): 909 63 109

 Mer informasjon finner du på www.helsenorge.no og www.fhi.no

 

Takk for at du lar deg teste, du er nå med på å stoppe smittespredningen!

Kommuneoverlegen