Barn som er syke skal ikke komme på skolen.

Barn med selv milde luftveissymptomer skal være hjemme  +  en dag etter symptomfrihet.

Når skal elever møte på skolen/SFO

Barn kan komme på skolen/SFO:
 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan eleven på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen såfremt barnet er friskt.
 • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på SFO/skole som normalt

Tiltak

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.
Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Skolene  vil også gi foreldrene annen spesifikk informasjon i forbindelse med oppstarten.

SFO

Organisering i mindre grupper gjør at SFOs åpningstid kan bli noe begrenset.

Foreldrebetalingen i SFO gjeninnføres, fra den dagen SFO åpnes for alle.  Foreldrebetalingen blir den samme som før stenging, selv om åpningstiden er noe redusert i starten.

Kollektivtransport frarådes så langt mulig

Kollektivtransport frarådes så langt mulig. Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen.

Foreldre med kritiske samfunnsjobber

Barn som har foreldre med kritiske samfunnsjobber vil fortsatt kunne få et tilbud som er tilpasset det behovet de har.