Alle innbyggere i Norge har rett til å bytte fastlege 2 ganger i året

Dersom du har fått ny fastlege som følge av kommunens omlegging av listestørrelse, regnes ikke dette som at du har brukt en av dine muligheter for å bytte fastlege.

Om du ønsker å bytte fastlege, kan dette gjøres enkelt ved å logge seg inn på Helsenorge.no og endre din fastlege. Dette forutsetter at det er ledighet på listen til den legen du ønsker. Du kan sette deg på venteliste dersom det ikke er ledige lister. Grunnet noen tekniske problemer er det få ledige plasser på fastlegelistene akkurat nå, dette forventes å bedre seg om kort tid.

Automatisk endring i fastlegelistene

Det er ikke mulig for kommunen eller legene selv å endre på fastlegelisten, legge deg til en annen liste, eller på annen måte endre din fastlegetilknytning. Dette er personlig, og du må velge dette selv. Endringene i fastlegelistene som nå er gjort, er administrert som et tilfeldig uttrekk fra HELFO, uten at legene selv har kunnet påvirke dette. Du er altså ikke uønsket på listen til din tidligere fastlege, men er tilfeldig utvalgt som følge av en intern omlegging.

Alstahaug kommune beklager de ubeleilighetene dette måtte medføre for den enkelte, men håper på forståelse for at en ny legehjemmel vil bedre kapasiteten på legelistene på sikt.