Med bakgrunn i det aktuelle tilfellet har det forekommet en del spekulasjoner knyttet til bruk av utenlandske vikarer i helsetjenesten. På samme måte som sykehuset vil også kommunen i sommer benytte seg av enkelte vikarer fra andre land, som eksempelvis Sverige. I Alstahaug har man risikovurdert situasjonen, og iverksatt prosedyrer for å ivareta smittevernet i forhold til dette. Dette er tiltakene som gjelder for vikarer fra andre land enn Norge:

  • Alle vikarer fra alle andre land må ha 10 dagers karantene før de kan starte arbeidet i Alstahaug kommune.
  • Vikarer fra Sverige vil også rutinemessig testes ved utgangen av karantenetiden, for eventuelt å fange opp asymptomatiske tilfeller.

Disse strenge kravene har kommunen innført for så langt som overhodet mulig å skjerme kommunehelsetjenestens pasienter og ansatte for smitte, og kommuneoverlegen ønsker derfor å understreke at ingen pasienter behøver å være bekymret for å motta hjelp fra noen ansatt i kommunehelsetjenesten, uavhengig av hvilket land den aktuelle helsearbeideren opprinnelig kommer fra.  

Helgens hendelser er en viktig påminnelse om at Norge og verden fremdeles er i en pandemisituasjon, der små hendelser potensielt kan medføre store konsekvenser. Det er derfor viktig at hver og en av oss fremdeles tar smittevernhensyn på alvor. Hold en meters avstand til alle andre enn dine nærmeste. Vask hender ofte og riktig, med såpe og vann, og bruk desinfiserende midler der dette ikke er tilgjengelig. Hold deg hjemme selv ved milde tegn til luftveisinfeksjon, og kontakt kommunens koronateam for testing selv ved milde symptomer.

Det er kun ved hyppig testing vi klarer å identifisere enkelttilfeller, og dette er svært viktig for å stoppe eventuell nyoppstått smitte fra å bre seg ukontrollert i samfunnet. At alle bidrar ved å la seg teste er det viktigste bidraget den enkelte nå kan gjøre for fortsatt å holde Alstahaug trygt for alle innbyggere.

Alstahaug kommune ønsker alle innbyggere en fortsatt god og smittefri sommer.