På landsbasis er det nå kun disse risikogruppene som blir prioritert:

  • HIV/aidssmittede
  • Stamcelletransplanterte
  • Anatomisk og funksjonell miltmangel
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft
  • Organtransplanterte
  • Cochleaimplantat

Er du i en av disse risikogruppene så tar du kontakt med din fastlege for å få ordinert vaksinen. Personer med medisinske tilstander som gir høy eller moderat risiko for pneumokokksykdom skal også vurderes av lege.

Du kan lese mer om dette på nettsidene til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/meldinger/pneumokokkvaksinasjon/