I går søndag 15. mars utgikk vedtak fra kommuneoverlegen om utvidet karantenebestemmelser. Dette innebærer blant annet at alle som kommer reisende inn til kommunen fra områder utenfor Helgeland skal i karantene i fjorten dager. 

Rådhuset er stengt for besøkende og vi oppfordrer til å ta i bruk digitale kanaler for kommunikasjon. 

Dette er våre digitale kanaler for dialog med kommunen:

Du kan også kontakte kommunen pr telefon:

Legekontoret opplever stor pågang i disse tider. For spørsmål om korona, karantenehåndtering, testrutiner mv, kontakt koronatelefonen på dagtid. Henvendelser av medisinsk art som kan utsettes, bes vente slik situasjonen er i dag. Legekontoret skal kun kontaktes ved vurdering av medisinsk hjelp som ikke kan vente. Ved raskt behov for hjelp, ring legevakten 116117. Ved akutt nød; ring 113.

Du finner også kontaktskjema til ansatte i Kontaktlisten.

Alle interne og politiske møter i kommunens regi avlyses med mindre de er nødvendige for kommunens krisehåndtering. 

Skole/barnehagetilbud for barn av foreldre i samfunnskritiske jobber er iverksatt.

Det er viktig å holde kritiske funksjoner i samfunnet i gang, også i privat næring. Samfunnsmedisinsk avdeling i Alstahaug vil utarbeide anbefalinger som næringslivet i Alstahaug kan rette seg etter i denne perioden, slik at de kan utføre arbeidet og samtidig ivareta sikkerheten for befolkningen og for egne ansatte.

Kommunen gjør oppmerksom på at det vil iverksettes kontroll med etterlevelse av vedtak som gjelder for Alstahaug kommune i løpet av uka.