Administrasjonssjef og ordfører holdt taler og delte ut diplom og jubileumsnål fra KS og kort med hilsen fra arbeidsgiver.  I hht. til Alstahaug kommunes erkjentlighetsreglement fikk jubilantene i tillegg en erkjentlighetsgave fra kommunen. Vi gratulerer!

Øverst fra venstre: Administrasjonssjef Børge Toft, Henning Olsen, Nicole Weling, Karin Johanne Ness, Frank Pedersen, Gunnveig Andersen, Liv Willumsen, Ann Elin Edvinsen.

Foran fra venstre: Siw Skånvik, Berit Krokstrand, Aslaug Sommerseth, Unn Lisbeth Finbak, Marit Pettersen, Åse Rigmor Lorentzen, Estrella Rivera, Sissel Rølvaag og Ordfører Bård Anders Langø.

Miriam Myhre var forhindret til å delta på markeringen.