Vi ønsker alle innbyggere velkommen til informasjonsmøte om Hverdagsrehabilitering i Storstua i 8. etg. på Åsheim Terrasse onsdag 30. okt kl 19:00-20:00

Vi vil blant annet gå gjennom:

  • Begreper, holdninger, tankesett og arbeidsmetode
  • Bakgrunn og vårt utgangspunkt her i Alstahaug
  • Erfaringer fra andre kommuner

Det vil også være muligheter for spørsmål og diskusjoner!

Håper mange er interessert og har mulighet til å ta turen!

Hilsen prosjektgruppa.