Kartverket har fått opplyst at navnet Hamnholmen i øygruppa Mindværet har vært plassert på en holme som tradisjonelt har vært kalt Mindværøya. Kartverket har derfor flytta Hamnholmen til naboholmen i nord, se kartutsnitt.

Mindværøya.png 

Hamnholmen har i tillegg blitt kalt Johanholmen etter en tidligere oppsitter. Navnesak blir tatt opp for å få fastsatt riktig skrivemåte av navna til offentlig bruk. Kartverket ber også om at plasseringa av navna blir kontrollert.

Det dreier seg om 2 navn som har skrivemåtestatusen "foreslått" i Sentralt stedsnavnregister (SSR).

- Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk, skriver Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av blant annet naturnavn, nedarvete gards- og bruksnavn og seternavn.

Flere opplysninger finner du i høringsbrevet fra Kartverket.

Det er kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, samt ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene

Høringsuttalselse
De som vil mene noe om ett eller flere av navnene, kan sende uttalelsen sin til post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, postboks 1006, 8805 Sandnessjøen, merket 2020/336 innen 1. november.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber de om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.