I 2014 kom det en ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Denne støtteordningen er endret i 2018. Et av kravene for en søknad om statlig støtte, er at informasjon om utbygging av bredbåndsnettet i kommunen skal ligge ut til høring på kommunens hjemmeside i minst 1 måned.

Hvilke områder omfattes av utbyggingsplanene

En av forutsetningene for å søke om offentlig tilskudd fra statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for.

Alstahaug kommune vil søke om offentlig støtte til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd i følgende områder:

  • Søvikmoen til Stokka
  • Offersøy
  • Langs fylkesvei 138 og 139

Målsettingen er at etter endt utbygging skal alle innbyggerne, fritidshuseierne og bedriftene i disse områdene ha tilbud om et grunnleggende godt og framtidsrettet bredbånd. Kommunen vil følge kriteriene for utbygging som er satt av Norsk Kommunikasjonsmyndighet («Nkom»).

En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte å gi innspill som kan være vesentlig for kommunens søknad. Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Alstahaug kommune, inviteres her til å sende slike innspill til kommunen innen 8.juni 2018 kl 15.00.

Kommunens søknadsfrist for innsending av søknad til Nordland Fylkeskommune / Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om statlig støtte, er 15. juni 2018.

Utbygginga planlegges å gjelde alle husstander i de aktuelle områder, men med unntak av de områder/husstander som i dag har et godt og framtidsrettet bredbånd. Søknaden til Nkom gjelder derved ikke de husstander og bedrifter som har en nedlastingshastighet på 30 Mbit eller mer. Alle kan sjekke sin nedlastingshastighet på www.nettfart.no. Send gjerne resultatet på mail til kommunen.

Nkoms evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte 

Tildeling av bredbåndsmidler vil baseres på følgende tildelingskriterier: 

  1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet.
  2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt.
  3. Lokal (kommunal, fylkeskommunal  og privat) medfinansiering.
  4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført.
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud. 
  6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende. 

Ettersom det kreves minst 25% lokal medfinansiering for å få offentlig støtte, ber kommunen også om slike innspill. Tilbud om slik finansiering og andre konstruktive innspill gjør det enklere for kommunen å lage en god søknad om offentlig tilskudd til bredbåndsutbygging.

Frist for innspill er 8.juni 2018.

Innspillene sendes på e-post til post@alstahaug.kommune.no   og merkes bredbåndsutbygging innspill.

Kontaktpersoner for spørsmål:  

Kommunal- og næringssjef Stig-Gøran Olsen, tlf 91880704 eller IKT-sjef Karl Magnus Strandvold, tlf 913 26 026,

Kunngjøringen skjer kun på Alstahaug kommunes hjemmeside. Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom):  www.nkom.no