Holmenveien er veien fra krysset med Strandgata og ut til industrianlegget på «Holmen»

 

 

Frøyas vei er en ny vegparsell i et nyregulert boligområde på Krokenåsen.

 

 

Høringsuttalelser sendes Alstahaug kommune, merket med saksnummer 19/328, innen 1. juni 2019.